Jelen dokumentum tartalmazza az NM-Com Kft. , mint a https://www.europeambulance.hu oldal üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatását az oldalon személyes adatot megadó személyek és tesztelésen részt vevő személyek (a továbbiakban: Érintett) tekintetében a megadott személyes adatoknak a kezelésével kapcsolatban.

Elérhetőségeink:

Név:
EuropeAmbulance Kft.
Székhely:
2600 Vác Nyereg köz 4.
E-mail cím:
info@europeambulance.hu
Telefonszám:
+36 30 131 9614

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelést és a szűrővizsgálatok elvégzését a személyes adatok védelmére tekintettel szervezzük meg.

Az adatkezelésben részt vesznek a velünk szerződött egészségügyi szolgáltatók, mivel az általunk értkesített teszteket csak egészségügyi szakemberek végezhetik el. Ha Ön vállalja ennek a leszervezését és csak tesztet vásárol tőlünk, akkor az egészségügyi szolgáltató számára semmilyen adatot nem továbbítunk.

Amennyiben kéri a teszt elvégzésével kapcsolatos szolgáltatásunkat is, a szűrővizsgálat elvégzésébe kötelesek vagyunk bevonni a velünk szerződött egészségügyi szolgáltatót is, hogy biztosítani tudjuk az Ön és cége számára, hogy a tesztet egészségügyi szakember végezze el.

Az egészségügyi szakember a rá irányadó jogszabályok szerint kezeli személyes adatait.

1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, és az adatkezelés időtartama

1.1. Jelentkezési űrlap érdekében kezelt adatok

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A Honlapon lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy jelentkezést tudjon leadni a jelentkezési űrlap kitöltésével és elküldésével. Az űrlapon a kapcsolattartó nevét, TAJ számát, születési helyét és idejét, azonosító okmány típusát és számát, lakcímét, e-mail címét.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a kapcsolatfelvételi kérelem kezeléséig kezeljük.

1.2. Kapcsolat menüpont érdekében kezelt adatok

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A Honlapon lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és elküldésével. Az űrlapon a kapcsolattartó nevét, e-mail címét, telefonszámát, illetve a jelentkezők számát kell megadnia.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a kapcsolatfelvételi kérelem kezeléséig kezeljük.

1.3. A megrendelés teljesítése érdekében kezelt adatok

Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Amennyiben a jelentkezési űrlap kitöltését követően megrendelést ad le, a létrejövő szerződés teljesítése érdekében kezelnünk kell a kapcsolattartó nevét, e-mail címét és telefonos elérhetőségét.

A megrendelés során a kapcsolattartó e-mail címére küldjük a megrendeléssel kapcsolatos információkat, telefonon vesszük fel a kapcsolattartóval a kapcsolatot, ha a megrendeléssel kapcsolatban erre szükség van, a szállítási címre végezzük el a szállítást és a megadott adatok alapján állítjuk ki a számlát.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Önnel, mint vásárlóval kötött szerződés teljesítése.

Számla esetében a számla kiállítása az Áfa törvény alapján és megőrzése a számvitelről szóló törvény alapján jogi kötelezettség, így a számla esetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a vásárlás teljesítése érdekében.

Adatkezelés időtartama

Adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő elteltéig (ami 5 év) kezeljük, a számlán szereplő adatokat azonban 8 évig kell megőriznünk a számvitelről szóló törvény előírásai szerint.

1.4. A szolgáltatás teljesítése érdekében kezelt adatok

Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Amennyiben a jelentkezési űrlap kitöltését követően megrendelést ad le a szűrővizsgálati szolgáltatás igénybevételére, adatai továbbításra kerülnek a velünk együttműködő egészégügyi szolgáltató felé, akiknek az adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

Tájékoztatjuk, hogy gyorsteszt esetén az egészségügyi szolgáltató sem rögzít adatot a vizsgálat eredményével kapcsolatban, amennyiben viszont laborvizsgálatot igényló PCR tesztet rendelet, a laborvizsgálat eredménye és az eredmény elküldése érdekében a laborvizsgálatot elvégző intézménynek szükséges adatokat kezelnie az érintettről. Ezeket az adatokat a helyszínen rögzítik a tesztet elvégző szakemberek.

Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján önálló adatkezelőként jár el.

1.5. Panaszügyintézés kezelése keretében kezelt adatok

Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Amennyiben a vásárolt termékkel, illetve szolgáltatással kapcsolatos bármilyen ügyintézést végzünk, vagy az Ön panaszát kezeljük, az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítjuk.

A panaszügyintézéssel kapcsolatban az Ön nevét, elérhetőségi adatait (e-mail cím, telefonszám, postai cím) és panaszát kezeljük.

Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő garanciális és panaszügyintézés megvalósítása.

Adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban, ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kötelesek vagyunk a panaszt megőrizni, amely miatt az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés lesz.

Adatkezelés időtartama

A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat a panaszügyintézést követő 5 évig kell megőriznünk.

2. Adatfeldolgozók

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:

Cégnév:
Országos Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2724 Újlengyel, Határ út 12.
Cégjegyzékszám
13-09-165927
Adószám
11859059-2-13
Egészségügyi szolgáltató szám:
110446
Cégnév:
Mikrodiag Laboratórium Kft.
Székhely:
1045  Budapest Berlini utca 47-49
Cégjegyzékszám
01 09 373843
Adószám
28787059-2-41

3. Cookie adatkezelés

A Weboldal egyes részei az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. A Weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Érintett számítógépén tárolódjanak és ahhoz adatkezelő hozzáférhessen.

Ön a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a Weboldal minden szolgáltatását.

A Szolgáltató technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a Szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a Szolgáltató Weboldalán és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg az Érintettnek.

A cookie-t Ön is képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat az Érintett számára.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a Weboldalon keresztül a Weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében:

4. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az e-mail fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

4.1. A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

4.2. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

4.3. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

4.5. Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

4.6. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.7. Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

4.8. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

5. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

6. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. 01. XX. napjától érvényes.

A tesztek elvégzésében közreműködő egészségügyi szolgáltató:

Cégnév:
Országos Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2724 Újlengyel, Határ út 12.
Cégjegyzékszám
13-09-165927
Adószám
11859059-2-13
Egészségügyi szolgáltató szám:
110446
Cégnév:
Mikrodiag Laboratórium Kft.
Székhely:
1045  Budapest Berlini utca 47-49
Cégjegyzékszám
01 09 373843
Adószám
28787059-2-41